Tietosuojaseloste Facebook

KASSIOPEIA FINLAND -KONSERNIN JA FACEBOOKIN YHTEISREKISTERIN TIETOSUOJAINFORMAATIO

1. Rekisterinpitäjä

Kassiopeia Finland Oy (kaikkien Kassiopeia Finland -konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta, jäljempänä ”Kassiopeia”) ja Facebook ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin Kassiopeian Facebookissa olevien fani- ja yhteisösivujen sekä viestipalveluiden osalta. Tämä tietosuojainformaatio koskee henkilöitä, jotka ovat tykänneet jostakin Kassiopeian hallitsemasta Facebook-sivusta tai muutoin reagoineet Facebookissa tällaiseen sivuun.

Facebook käsittelee henkilötietoja omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti. Facebook on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Lisätietoja Facebookin henkilötietojen käsittelystä ja tavoista käyttää rekisteröidyn oikeuksia löytyy osoitteessa www.facebook.com/privacy/. Rekisteröity voi hallinnoida Facebookin tietosuoja-asetuksia Facebookissa. Kassiopeia vastaa viestien sisältöjen käsittelystä.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Kassiopeia käsittelee fani- ja yhteisösivujen sekä viestipalveluiden kautta saatuja henkilötietoja Kassiopeian omiin tarkoituksiin, kuten uusista palveluista tai tarjouksista kertomiseen, kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen, palautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen Facebookilta, sivujen tai mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen sekä Facebookissa tapahtuvaan asiakaspalveluun.
Henkilötietojen käsittely perustuu Kassiopeian oikeutettuun etuun.

3. Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Kassiopeia saa tietoonsa Facebookilta yksittäisen Facebookille ilmoitetun rekisteröidyn nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut Facebookissa rekisteröidyn julkisesti näkyväksi määrittämät tiedot. Rekisteröity voi ilmoittaa oma-aloitteisesti muitakin henkilötietoja fani- ja yhteisösivujen kommenteissa tai viestipalvelussa.
Kassiopeia ei käsittele Facebookin tietoja Facebookin ulkopuolella, eikä tietoja yhdistetä muihin rekistereihin ilman rekisteröidyn suostumusta ja informointia. Kassiopeia saattaa käyttää sosiaalisen median hallintatyökaluja Facebookin hallinnoimiseksi.

Rekisteröity voi rajoittaa henkilötietojen käsittelyä poistumalla fani- ja yhteisösivun tykkääjistä ja/tai seuraajista. Rekisteröity voi myös pyytää Kassiopeiaa poistamaan viestipalvelussa käydyn keskustelun.

4. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Kassiopeia ei siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille. Kassiopeia ei suorita rekisterin tietojen perusteella automaattista päätöksentekoa tai profilointia, jolla olisi rekisteröidylle oikeusvaikutuksia.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, rekisteröity voi olla yhteydessä Facebookiin, joka vastaa ensisijaisesti rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta: www.facebook.com/privacy/.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että Kassiopeia ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

6. Kassiopeian yhteyshenkilö yhteisrekisteriä koskevissa asioissa

Lakimies Liisa Salmela
Kutojantie 6–8, 02630 Espoo
Puh. 040 9222 860
tietosuoja@kassiopeia.fi

Päivitetty 21.11.2022

Tutustu laajemmin myös asiakas- ja työnhakijarekisterin tietosuojaselosteeseemme täältä.